Hộp 10 Gói
Hộp 45 viên
Hộp 100 viên
Hộp 60 viên
Hộp 50 viên
Hộp 100 viên
Hộp 2 vỉ x 15 viên
Hộp 3 vỉ x 10 viên